Element.SetIdAttribute

Element.SetIdAttribute method

Εάν η παράμετρος isId είναι αληθής, αυτή η μέθοδος δηλώνει το καθορισμένο χαρακτηριστικό ως χαρακτηριστικό ID που καθορίζεται από το χρήστη.

public void SetIdAttribute(string name, bool isId)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
nameStringΤο όνομα του χαρακτηριστικού.
isIdBooleanεάν έχει οριστεί σεαληθής [είναι αναγνωριστικό].

Δείτε επίσης