Interface IDocumentInit

IDocumentInit interface

Αυτή η διεπαφή παρέχειDocument πληροφορίες προετοιμασίας.

public interface IDocumentInit

Δείτε επίσης