Interface IParentNode

IParentNode interface

Ορίζει τοIParentNode διεπαφή που υλοποιείται από οποιουσδήποτε πιθανούς γονείς.

public interface IParentNode : IElementTraversal

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
ChildElementCount { get; }Το χαρακτηριστικό childElementCount πρέπει να επιστρέψει τον αριθμό των θυγατρικών του αντικειμένου περιβάλλοντος που είναι στοιχεία.
Children { get; }Επιστρέφει τα θυγατρικά στοιχεία.
FirstElementChild { get; }Επιστρέφει το πρώτο θυγατρικό στοιχείο που είναι στοιχείο και αλλιώς μηδενίζει.
LastElementChild { get; }Επιστρέφει το τελευταίο θυγατρικό στοιχείο που είναι στοιχείο και αλλιώς μηδενίζει.

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
QuerySelector(string)Επιστρέφει το πρώτο στοιχείο που είναι απόγονος του κόμβου που ταιριάζει με τους επιλογείς.
QuerySelectorAll(string)Επιστρέφει όλους τους απογόνους στοιχείων του κόμβου που ταιριάζουν με τους επιλογείς.

Δείτε επίσης