Interface IGradientBrush

IGradientBrush interface

Δηλώστε μεθόδους για τη λήψη κοινών ιδιοτήτων των πινέλων ντεγκραντέ.

public interface IGradientBrush : ITransformableBrush

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
BlendFactors { get; }Λάβετε τους παράγοντες ανάμειξης που καθορίζουν μια προσαρμοσμένη πτώση για τη διαβάθμιση.
BlendPositions { get; }Λάβετε τις θέσεις ανάμειξης που ορίζουν μια προσαρμοσμένη πτώση για την κλίση.
InterpolationColors { get; }Λάβετε τα χρώματα παρεμβολής που ορίζουν μια πολύχρωμη γραμμική κλίση.

Δείτε επίσης