Interface ISolidBrush

ISolidBrush interface

Καθορίζει τη διεπαφή πινέλου ενός μόνο χρώματος

public interface ISolidBrush : IBrush

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Color { get; }Πάρτε το χρώμα του πινέλου.

Δείτε επίσης