Class SubmissionResult

SubmissionResult class

Αυτή η κλάση αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα της υποβολής δεδομένων φόρμας στον διακομιστή.

public class SubmissionResult : IDisposable

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Content { get; }Λαμβάνει το περιεχόμενο του μηνύματος απάντησης.
IsSuccess { get; }Λαμβάνει μια τιμή που υποδεικνύει εάν αυτό το αποτέλεσμα είναι επιτυχές.
ResponseMessage { get; }Λαμβάνει το μήνυμα που αντιπροσωπεύεται από το αποτέλεσμα της υποβολής δεδομένων στον διακομιστή.

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
Dispose()Απελευθερώνει μη διαχειριζόμενους και διαχειριζόμενους πόρους.
LoadDocument()Αυτή η μέθοδος φορτώνει το νέο έγγραφο με βάση το μήνυμα απάντησης.

Δείτε επίσης