Aspose.Html.Loading

Το Aspose.Html.Loading Ο χώρος ονομάτων περιέχει κλάσεις δεδομένων για περιγραφή συγκεκριμένων επιλογών φόρτωσης κατά τη διαδικασία μετατροπής/συγχώνευσης.

Τάξεις

ΤάξηΠεριγραφή
TemplateLoadOptionsΚατηγορία δεδομένων ειδικών επιλογών φόρτωσης.