Class TemplateLoadOptions

TemplateLoadOptions class

Κατηγορία δεδομένων ειδικών επιλογών φόρτωσης.

public class TemplateLoadOptions

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
TemplateLoadOptions()Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
NamesAreCaseSensitive { get; set; }Ιδιότητα που καθορίζει εάν τα ονόματα του προτύπου και των στοιχείων δεδομένων θα ταιριάζουν ανεξάρτητα από τα πεζά γράμματα ή όχι. Εάν είναι true, η αντιστοίχιση έχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. εάν είναι false, τα πεζά γράμματα χαρακτήρων θα αγνοηθούν. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι true.

Δείτε επίσης