Class PdfEncryptionInfo

PdfEncryptionInfo class

Περιέχει λεπτομέρειες για κρυπτογράφηση pdf.

public class PdfEncryptionInfo

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
PdfEncryptionInfo(string, string, PdfPermissions, PdfEncryptionAlgorithm)Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουPdfEncryptionInfo τάξη.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
EncryptionAlgorithm { get; set; }Λαμβάνει ή ρυθμίζει τη λειτουργία κρυπτογράφησης.
OwnerPassword { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τον κωδικό πρόσβασης κατόχου.
Permissions { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τα δικαιώματα.
UserPassword { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τον κωδικό πρόσβασης χρήστη.

Δείτε επίσης