Enum FormFieldBehaviour

FormFieldBehaviour enumeration

Αυτή η απαρίθμηση χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της συμπεριφοράς των πεδίων φόρμας στο έγγραφο PDF εξόδου.

public enum FormFieldBehaviour

Αξίες

ΟνομααξίαΠεριγραφή
Interactive0Το έγγραφο PDF εξόδου θα περιέχει διαδραστικά πεδία φόρμας.
Flattened1Το έγγραφο PDF εξόδου θα περιέχει πεπλατυσμένα πεδία φόρμας.

Δείτε επίσης