Class MarkdownSaveOptions

MarkdownSaveOptions class

Αντιπροσωπεύει τις επιλογές αποθήκευσης Markdown.

public class MarkdownSaveOptions : SaveOptions

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
MarkdownSaveOptions()Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουMarkdownSaveOptions τάξη.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
static Default { get; }Επιστρέφει ένα σύνολο επιλογών που είναι συμβατές με την προεπιλεγμένη τεκμηρίωση Markdown.
static Git { get; }Επιστρέφει σύνολο επιλογών που είναι συμβατές με το GitLab Flavored Markdown.
Features { get; set; }Σύνολο σημαιών που ελέγχει ποια στοιχεία μετατρέπονται σε σήμανση.
Formatter { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει το στυλ μορφοποίησης σήμανσης.
ResourceHandlingOptions { get; }Παίρνει έναResourceHandlingOptions αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του χειρισμού πόρων.

Δείτε επίσης