Class MHTMLSaveOptions

MHTMLSaveOptions class

Αντιπροσωπεύει επιλογές αποθήκευσης MHTML.

public class MHTMLSaveOptions : SaveOptions

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
MHTMLSaveOptions()Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
ResourceHandlingOptions { get; }Παίρνει έναResourceHandlingOptions αντικείμενο που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του χειρισμού πόρων.

Δείτε επίσης