Interface IRuntimeService

IRuntimeService interface

Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση ιδιοτήτων που σχετίζονται με το χρόνο εκτέλεσης.

public interface IRuntimeService : IService

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
JavaScriptTimeout { get; set; }Παίρνει ή θέτειTimeSpanπου περιορίζει τον χρόνο εκτέλεσης JavaScript. Εάν το σενάριο εκτελείται περισσότερο από το προβλεπόμενοTimeSpan , θα ακυρωθεί. Μπορείτε να καθορίσετε άπειρο χρονικό όριο ρυθμίζονταςTimeSpan ίσο με -1 χιλιοστό του δευτερολέπτου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 λεπτό.

Δείτε επίσης