Class SourceTextReader

SourceTextReader class

Αντιπροσωπεύει το SourceTextReader.

public class SourceTextReader : IDisposable

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
SourceTextReader(SourceText)Δημιουργήστε το SourceTextReader

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Position { get; }Λάβετε τη θέση.
Source { get; }Λάβετε την πηγή.

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
virtual Advance()Αυξήστε τη θέση.
virtual Advance(int)Η θέση αύξησης στο N
virtual Back()Η θέση μείωσης.
Dispose()Καθορίζει τη διεπαφή Διάθεση.
GetLineReader(bool)Λήψη του SourceTextReader
Next()Λάβετε τον επόμενο χαρακτήρα και προχωράτε.
Peek()Λάβετε τον χαρακτήρα στη θέση ή τον χαρακτήρα. Null
Peek(int)Πάρτε τον χαρακτήρα.
virtual Reset(int)Επαναφορά θέσης σε index

Δείτε επίσης