Interface IWindowTimers

IWindowTimers interface

Επιτρέπει στους συγγραφείς να προγραμματίζουν επανακλήσεις βάσει χρονοδιακόπτη.

public interface IWindowTimers

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
ClearInterval(int)Ακυρώνει το σύνολο χρονικού ορίου με τη setInterval() που προσδιορίζεται από handle
ClearTimeout(int)Ακυρώνει το καθορισμένο χρονικό όριο λήξης με setTimeout() που προσδιορίζεται από τη λαβή.
SetInterval(object, int, params object[])Προγραμματίζει ένα χρονικό όριο για την εκτέλεση του προγράμματος χειρισμού κάθε χρονικού ορίου λήξης χιλιοστών του δευτερολέπτου. Τυχόν ορίσματα διαβιβάζονται απευθείας στον χειριστή.
SetTimeout(object, int, params object[])Προγραμματίζει ένα χρονικό όριο για εκτέλεση του προγράμματος χειρισμού μετά από χιλιοστά του δευτερολέπτου χρονικού ορίου. Τυχόν ορίσματα διαβιβάζονται απευθείας στον χειριστή.

Δείτε επίσης