Aspose.Html.Collections

De Aspose.Html.Collections naamruimte bestaat uit klassen om knooppunten en elementen weer te geven, op te slaan en te manipuleren.

Klassen

KlasBeschrijving
DOMTokenListDe klasse DOMTokenList vertegenwoordigt een reeks door spaties gescheiden tokens. Het wordt geïndexeerd beginnend met 0, net als bij JavaScript Array-objecten. DOMTokenList is altijd hoofdlettergevoelig.
HTMLCollectionDeHTMLCollection vertegenwoordigt een generieke verzameling vanElement .
NamedNodeMapVertegenwoordigt verzamelingen attributen die toegankelijk zijn op naam.
NodeListDe NodeList biedt de abstractie van een geordende verzameling knooppunten, zonder te definiëren of te beperken hoe deze verzameling wordt geïmplementeerd.