Class HTMLCollection

HTMLCollection class

DeHTMLCollection vertegenwoordigt een generieke verzameling vanElement .

public abstract class HTMLCollection : DOMObject, IEnumerable<Element>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
abstract Item { get; }Retourneert het index-de item in de collectie. Als index groter is dan of gelijk is aan het aantal knooppunten in de lijst, retourneert dit null.
abstract Length { get; }Het aantal knooppunten in de lijst.

methoden

NaamBeschrijving
abstract GetEnumerator()Haalt de teller op.
override GetPlatformType()Deze methode wordt gebruikt om het ECMAScript-object op te halenType .
NamedItem(string)Retourneert het item in de verzameling dat overeenkomt met de gespecificeerde naam.

Zie ook