HTMLCollection.Item

HTMLCollection indexer

Retourneert het index-de item in de collectie. Als index groter is dan of gelijk is aan het aantal knooppunten in de lijst, retourneert dit null.

public abstract Element this[int index] { get; }
ParameterBeschrijving
indexDe index.

Winstwaarde

Retourneert element.

Eigendoms-waarde

DeElement .

Zie ook