TemplateContentOptions.DataContent

TemplateContentOptions.DataContent property

Eigenschap gegevensinhoud.

public string DataContent { get; }

Zie ook