TemplateContentOptions.Format

TemplateContentOptions.Format property

Tekenreeksrepresentatie vanContentType eigendom.

public string Format { get; }

Zie ook