Class DOMNameAttribute

DOMNameAttribute class

Specificeert de officiële DOM-objectnaam zoals gedefinieerd door de W3C.

[AttributeUsage(AttributeTargets.All)]
public sealed class DOMNameAttribute : Attribute

Constructeurs

NaamBeschrijving
DOMNameAttribute(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetDOMNameAttribute klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Name { get; }Krijgt de DOM-naam.

Zie ook