Enum CanvasFillRule

CanvasFillRule enumeration

Deze opsomming wordt gebruikt om het vulregelalgoritme te selecteren waarmee wordt bepaald of een punt binnen of buiten een pad ligt.

public enum CanvasFillRule

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
NonZero0De waarde “niet-nul” geeft de niet-nul wikkelregel aan, waarbij een punt buiten een vorm wordt beschouwd als het aantal keren dat een half oneindige rechte lijn vanaf dat punt het pad van de vorm in één richting kruist is gelijk aan het aantal keren dat het het pad kruist in de andere richting.
EvenOdd1De waarde “even oneven” geeft de even-oneven regel aan, waarbij een punt buiten een vorm wordt beschouwd als het aantal keren dat een half oneindige rechte lijn getrokken vanaf dat punt het pad van de vorm kruist even is.

Zie ook