Interface IImageData

IImageData interface

Maakt een ImageData-object van een gegeven Uint8ClampedArray en de grootte van de afbeelding die het bevat. Als er geen array wordt opgegeven, wordt een afbeelding van een zwarte rechthoek gemaakt.

public interface IImageData

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Data { get; }Is een Uint8ClampedArray die een eendimensionale array vertegenwoordigt die de gegevens bevat in de RGBA-volgorde, met gehele waarden tussen 0 en 255 (inbegrepen).
Height { get; }Is een niet-ondertekende long die de werkelijke hoogte, in pixels, van de ImageData weergeeft.
Width { get; }Is een niet-ondertekende long die de werkelijke breedte, in pixels, van de ImageData weergeeft.

Zie ook