MutationObserver.Disconnect

MutationObserver.Disconnect method

Zorgt ervoor dat de waarnemer geen mutaties waarneemt. Totdat de methode observer() opnieuw wordt gebruikt, wordt de callback van de waarnemer niet aangeroepen.

public void Disconnect()

Zie ook