MutationObserverInit.Attributes

MutationObserverInit.Attributes property

Ingesteld op waar als er mutaties in de attributen van het doelwit moeten worden waargenomen. Kan worden weggelaten als attributeOldValue en/of attributeFilter is opgegeven.

public bool Attributes { get; set; }

Zie ook