Aspose.Html.Dom.Svg.Events

De naamruimte bestaat uit klassen voor op gebeurtenissen gebaseerde interactiviteit zoals tijdgebeurtenissen en zoomen.

Klassen

KlasBeschrijving
SVGZoomEventDe zoomgebeurtenis vindt plaats wanneer de gebruiker een actie start die ervoor zorgt dat de huidige weergave van het SVG-documentfragment opnieuw wordt geschaald. Event handlers worden alleen herkend op ‘svg’ elementen.
TimeEventDe TimeEvent-interface biedt specifieke contextuele informatie over tijdgebeurtenissen. De verschillende typen gebeurtenissen die kunnen optreden zijn: beginEvent, endEvent en repeatEvent.