Aspose.Html.Dom.Svg.Filters

De Aspose.Html.Dom.Svg.Filters naamruimte bevat klassen en interfaces gerelateerd aan filtereffecten in SVG-specificatie.

Klassen

KlasBeschrijving
SVGFEBlendElementDe interface SVGFEBlendElement komt overeen met het element ‘feBlend’.
SVGFEColorMatrixElementDe interface SVGFEColorMatrixElement komt overeen met het element ‘feColorMatrix’.
SVGFEComponentTransferElementDe interface SVGFEComponentTransferElement komt overeen met het element ‘feComponentTransfer’.
SVGFECompositeElementDe interface SVGFECompositeElement komt overeen met het element ‘feComposite’.
SVGFEConvolveMatrixElementDe interface SVGFEConvolveMatrixElement komt overeen met het element ‘feConvolveMatrix’.
SVGFEDiffuseLightingElementDe interface SVGFEDiffuseLightingElement komt overeen met het element ‘feDiffuseLighting’.
SVGFEDisplacementMapElementDe interface SVGFEDisplacementMapElement komt overeen met het element ‘feDisplacementMap’.
SVGFEDistantLightElementDe interface SVGFEDistantLightElement komt overeen met het element ‘feDistantLight’.
SVGFEDropShadowElementDe interface SVGFEDropShadowElement komt overeen met het element ‘feDropShadow’.
SVGFEFloodElementDe interface SVGFEFloodElement komt overeen met het element ‘feFlood’.
SVGFEFuncAElementDe interface SVGFEFuncAElement komt overeen met het element ‘feFuncA’.
SVGFEFuncBElementDe interface SVGFEFuncBElement komt overeen met het element ‘feFuncB’.
SVGFEFuncGElementDe interface SVGFEFuncRElement komt overeen met het element ‘feFuncG’.
SVGFEFuncRElementDe interface SVGFEFuncRElement komt overeen met het element ‘feFuncR’.
SVGFEGaussianBlurElementDe interface SVGFEGaussianBlurElement komt overeen met het element �feGaussianBlur�.
SVGFEImageElementDe interface SVGFEImageElement komt overeen met het element ‘feImage’.
SVGFEMergeElementDe interface SVGFEMergeElement komt overeen met het element ‘feMerge’.
SVGFEMergeNodeElementDe interface SVGFEMergeNodeElement komt overeen met het element ‘feMergeNode’.
SVGFEMorphologyElementDe interface SVGFEMorphologyElement komt overeen met het element ‘feMorphology’.
SVGFEOffsetElementDe interface SVGFEOffsetElement komt overeen met het element ‘feOffset’.
SVGFEPointLightElementDe interface SVGFEPointLightElement komt overeen met het element ‘fePointLight’.
SVGFESpecularLightingElementDe interface SVGFESpecularLightingElement komt overeen met het element ‘feSpecularLighting’.
SVGFESpotLightElementDe interface SVGFESpotLightElement komt overeen met het element ‘feSpotLight’.
SVGFETileElementDe SVGFETileElement-interface komt overeen met het ‘feTile’-element.
SVGFETurbulenceElementDe interface SVGFETurbulenceElement komt overeen met het element ‘feTurbulence’.

Interfaces

KoppelBeschrijving
ISVGFilterPrimitiveStandardAttributesDeze interface definieert de set DOM-attributen die gemeenschappelijk zijn in de primitieve filterinterfaces.