Aspose.Html.Dom.Svg.Paths

De Aspose.Html.Dom.Svg.Paths naamruimte beschrijft klassen voor weergave van de omtrek van een vorm die kan worden gevuld of gestreken. Een pad kan ook worden gebruikt als een uitknippad om animatie, of positietekst te beschrijven.

Klassen

KlasBeschrijving
SVGPathSegDe SVGPathSeg-interface is een basisinterface die overeenkomt met een enkele opdracht binnen een padgegevensspecificatie.
SVGPathSegArcAbsDe SVGPathSegArcAbs-interface komt overeen met een “absolute arcto” (A) padgegevensopdracht.
SVGPathSegArcRelDe SVGPathSegArcRel-interface komt overeen met een “relatieve arcto” (a) padgegevensopdracht.
SVGPathSegClosePathDe SVGPathSegClosePath-interface komt overeen met een “closepath” (z) padgegevenscommando.
SVGPathSegCurvetoCubicAbsDe SVGPathSegCurvetoCubicAbs-interface komt overeen met een “absolute kubieke Bézier-curveto” (C) padgegevensopdracht.
SVGPathSegCurvetoCubicRelDe SVGPathSegCurvetoCubicRel-interface komt overeen met een “relatieve kubieke Bézier-curveto” (c) padgegevensopdracht.
SVGPathSegCurvetoCubicSmoothAbsDe SVGPathSegCurvetoCubicSmoothAbs-interface komt overeen met een “absolute gladde kubieke curve naar” (S) padgegevensopdracht.
SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRelDe SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRel-interface komt overeen met een “relatief gladde kubieke curve naar” (s) padgegevenscommando.
SVGPathSegCurvetoQuadraticAbsDe SVGPathSegCurvetoQuadraticAbs-interface komt overeen met een “absolute kwadratische Bézier-curveto” (Q) padgegevensopdracht.
SVGPathSegCurvetoQuadraticRelDe SVGPathSegCurvetoQuadraticRel-interface komt overeen met een “relatieve kwadratische Bézier-curveto” (q) padgegevensopdracht.
SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothAbsDe SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothAbs-interface komt overeen met een “absolute gladde kubieke curve naar” (T) padgegevensopdracht.
SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRelDe SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRel-interface komt overeen met een “relatief gladde kubieke curve naar” (t) padgegevenscommando.
SVGPathSegLinetoAbsDe SVGPathSegLinetoAbs-interface komt overeen met een “absolute lineto” (L) padgegevensopdracht.
SVGPathSegLinetoHorizontalAbsDe SVGPathSegLinetoHorizontalAbs-interface komt overeen met een “absolute horizontale lineto” (H) padgegevensopdracht.
SVGPathSegLinetoHorizontalRelDe SVGPathSegLinetoHorizontalRel-interface komt overeen met een “relatieve horizontale lineto” (h) padgegevensopdracht.
SVGPathSegLinetoRelDe SVGPathSegLinetoRel-interface komt overeen met een “relatieve lijn naar” (l) padgegevensopdracht.
SVGPathSegLinetoVerticalAbsDe SVGPathSegLinetoVerticalAbs-interface komt overeen met een “absolute verticale lineto” (V) padgegevensopdracht.
SVGPathSegLinetoVerticalRelDe SVGPathSegLinetoVerticalRel-interface komt overeen met een “relatieve verticale lijn naar” (v) padgegevensopdracht.
SVGPathSegListDeze interface definieert een lijst met SVGPathSeg-objecten.
SVGPathSegMovetoAbsDe SVGPathSegMovetoAbs-interface komt overeen met een “absolute moveto” (M) opdracht voor padgegevens.
SVGPathSegMovetoRelDe SVGPathSegMovetoRel-interface komt overeen met een “relatieve verplaatsing naar” (m) padgegevensopdracht.

Interfaces

KoppelBeschrijving
ISVGAnimatedPathDataDe SVGAnimatedPathData-interface ondersteunt elementen met een ’d’-attribuut dat SVG-padgegevens bevat, en ondersteunt de mogelijkheid om dat attribuut te animeren.