Class SVGPathSegArcRel

SVGPathSegArcRel class

De SVGPathSegArcRel-interface komt overeen met een “relatieve arcto” (a) padgegevensopdracht.

public class SVGPathSegArcRel : SVGPathSeg

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Angle { get; set; }De rotatiehoek in graden voor de x-as van de ellips ten opzichte van de x-as van het gebruikerscoördinatensysteem.
LargeArcFlag { get; set; }De waarde van de parameter grote boogvlag.
PathSegType { get; }Het type padsegment zoals gespecificeerd door een van de constanten die op deze interface zijn gedefinieerd.
PathSegTypeAsLetter { get; }Het type padsegment, gespecificeerd door de overeenkomstige opdrachtnaam van één teken.
R1 { get; set; }De straal van de x-as voor de ellips (dwz r1).
R2 { get; set; }De straal van de y-as voor de ellips (dwz r2).
SweepFlag { get; set; }De waarde van de parameter sweep-flag.
X { get; set; }De relatieve X-coördinaat voor het eindpunt van dit padsegment.
Y { get; set; }De relatieve Y-coördinaat voor het eindpunt van dit baansegment.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Geeft onbeheerde en - optioneel - beheerde bronnen vrij.
virtual GetPlatformType()Deze methode wordt gebruikt om het ECMAScript-object op te halenType .

Zie ook