SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRel.Y

SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRel.Y property

De relatieve Y-coördinaat voor het eindpunt van dit baansegment.

public float Y { get; set; }

Eigendoms-waarde

De relatieve Y-coördinaat.

Uitzonderingen

uitzonderingvoorwaarde
DOMException-codeNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Verhoogd bij een poging om de waarde van een alleen-lezen kenmerk te wijzigen.

Zie ook