Class SVGPathSegCurvetoQuadraticRel

SVGPathSegCurvetoQuadraticRel class

De SVGPathSegCurvetoQuadraticRel-interface komt overeen met een “relatieve kwadratische Bézier-curveto” (q) padgegevensopdracht.

public class SVGPathSegCurvetoQuadraticRel : SVGPathSeg

Eigenschappen

NaamBeschrijving
PathSegType { get; }Het type padsegment zoals gespecificeerd door een van de constanten die op deze interface zijn gedefinieerd.
PathSegTypeAsLetter { get; }Het type padsegment, gespecificeerd door de overeenkomstige opdrachtnaam van één teken.
X { get; set; }De relatieve X-coördinaat voor het eindpunt van dit padsegment.
X1 { get; set; }De relatieve X-coördinaat voor het eerste controlepunt.
Y { get; set; }De relatieve Y-coördinaat voor het eindpunt van dit baansegment.
Y1 { get; set; }De relatieve Y-coördinaat voor het eerste controlepunt.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Geeft onbeheerde en - optioneel - beheerde bronnen vrij.
virtual GetPlatformType()Deze methode wordt gebruikt om het ECMAScript-object op te halenType .

Zie ook