Class SVGPathSegLinetoVerticalRel

SVGPathSegLinetoVerticalRel class

De SVGPathSegLinetoVerticalRel-interface komt overeen met een “relatieve verticale lijn naar” (v) padgegevensopdracht.

public class SVGPathSegLinetoVerticalRel : SVGPathSeg

Eigenschappen

NaamBeschrijving
PathSegType { get; }Het type padsegment zoals gespecificeerd door een van de constanten die op deze interface zijn gedefinieerd.
PathSegTypeAsLetter { get; }Het type padsegment, gespecificeerd door de overeenkomstige opdrachtnaam van één teken.
Y { get; set; }De relatieve Y-coördinaat voor het eindpunt van dit baansegment.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Geeft onbeheerde en - optioneel - beheerde bronnen vrij.
virtual GetPlatformType()Deze methode wordt gebruikt om het ECMAScript-object op te halenType .

Zie ook