Aspose.Html.Dom.Traversal.Filters

De naamruimte die wordt vertegenwoordigd door functionaliteit voor het filteren van knooppunten. Filters zijn objecten die weten hoe ze knooppunten moeten “uitfilteren”. Als een knooppuntiterator of tree walker een knooppuntfilter krijgt, past het het filter toe voordat het het volgende knooppunt retourneert. Als het filter zegt om het knooppunt te accepteren, geeft de traversal logic het terug; anders zoekt traversal naar het volgende knooppunt en doet alsof het knooppunt dat werd afgewezen er niet was.

Klassen

KlasBeschrijving
NodeFilterFilters zijn objecten die nodes kunnen “uitfilteren”.