Aspose.Html.Dom.Views

Aspose.Html.Dom.Views namespace beschrijft AbstractView en DocumentView interfaces volgens Document Object Model Views specificatie.

Interfaces

KoppelBeschrijving
IAbstractViewEen basisinterface waaruit alle weergaven zullen worden afgeleid.
IDocumentViewDe DocumentView-interface wordt geïmplementeerd door Document-objecten in DOM-implementaties die DOM Views ondersteunen. Het biedt een kenmerk om de standaardweergave van een document op te halen.