Aspose.Html.Dom.XPath

De naamruimte bevat methoden om door elementen en attributen in een XML-document te navigeren.

Interfaces

KoppelBeschrijving
IXPathEvaluatorDe evaluatie van XPath-expressies wordt verzorgd doorIXPathEvaluator .
IXPathExpressionDeXPathExpressieinterface vertegenwoordigt een geparseerde en opgeloste XPath-expressie.
IXPathNamespaceDe XPathNamespace-interface wordt geretourneerd door XPathResult-interfaces om het XPath-naamruimteknooppunttype weer te geven dat DOM mist.
IXPathNSResolverDeXPathNSResolver interface toestemmingvoorvoegsel tekenreeksen in de uitdrukking waaraan correct moet worden gebondennaamruimteURI snaren. IXPathEvaluator kan een implementatie construeren van IXPathNSResolver vanaf een knooppunt, of de interface kan worden geïmplementeerd door elke toepassing.
IXPathResultDeXPathResult interface vertegenwoordigt het resultaat van de evaluatie van een XPath 1.0-expressie binnen de context van een bepaald knooppunt. Aangezien evaluatie van een XPath-expressie kan resulteren in verschillende resultaattypes, maakt dit object het mogelijk om het type en de waarde van het resultaat te ontdekken en te manipuleren.

Opsomming

OpsommingBeschrijving
XPathResultTypeEen niet-ondertekende short die aangeeft wat voor soort resultaat dit is. Als een specifieke typeis opgegeven, dan wordt het resultaat geretourneerd als het overeenkomstige type , waar vereist en mogelijk gebruik wordt gemaakt van conversies van het XPath-type.