DOMObject.GetPlatformType

DOMObject.GetPlatformType method

Deze methode wordt gebruikt om het ECMAScript-object op te halenType .

public virtual Type GetPlatformType()

Winstwaarde

Het ECMAScript-objectType .

Zie ook