Interface IBrowsingContext

IBrowsingContext interface

Een browsercontext is een omgeving waarinDocument objecten worden gepresenteerd aan de gebruiker.

public interface IBrowsingContext : IDisposable, IServiceProvider

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ActiveDocument { get; }Haalt het huidige document op.
DOMImplementation { get; }Haalt de DOM-implementatie op.
Network { get; }Haalt de netwerkservices op.
Parent { get; }Haalt de bovenliggende context op, indien aanwezig.
Security { get; }Krijgt de sandbox-vlag.
Window { get; }Haalt het WindowProxy-object op.

Zie ook