Interface IChildNode

IChildNode interface

DefinieertIChildNode interface die moet worden geïmplementeerd doorNode die een ouder kan hebben.

public interface IChildNode

methoden

NaamBeschrijving
Remove()Verwijdert het huidige knooppunt van ouder.

Zie ook