Interface IElementInit

IElementInit interface

Deze interface biedtElement initialisatie info.

public interface IElementInit

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Document { get; }Deze eigenschap vertegenwoordigt het eigenaarsdocument.

Zie ook