Interface IParentNode

IParentNode interface

Definieert deIParentNode interface die wordt geïmplementeerd door eventuele ouders.

public interface IParentNode : IElementTraversal

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ChildElementCount { get; }Het kenmerk childElementCount moet het aantal onderliggende elementen van het contextobject retourneren.
Children { get; }Geeft de onderliggende elementen terug.
FirstElementChild { get; }Retourneert het eerste kind dat een element is, en anders null.
LastElementChild { get; }Retourneert het laatste kind dat een element is, en anders null.

methoden

NaamBeschrijving
QuerySelector(string)Retourneert het eerste element dat een afstammeling is van een knooppunt dat overeenkomt met selectors.
QuerySelectorAll(string)Retourneert alle afstammelingen van elementen van knooppunten die overeenkomen met selectors.

Zie ook