Interface ILinearGradientBrush

ILinearGradientBrush interface

Definieert penseelinterface met een lineair verloop.

public interface ILinearGradientBrush : IGradientBrush

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Angle { get; }Haalt de hoek op, gemeten in graden met de klok mee vanaf de x-as, van de oriëntatielijn van het verloop.
EndColor { get; }Verkrijg de eindkleur van het lineaire verloop.
EndPoint { get; }Verkrijg het startpunt van de lineaire gradiënt.
Rect { get; }Verkrijg een rechthoekig gebied dat de begin- en eindpunten van het verloop definieert.
StartColor { get; }Verkrijg de startkleur van het lineaire verloop.
StartPoint { get; }Verkrijg het startpunt van de lineaire gradiënt.

Zie ook