Class DataListElement

DataListElement class

Het DataListElement vertegenwoordigt een wrapper die is gekoppeld aan het HTMLDataListElement

public class DataListElement : FormElement<HTMLDataListElement>

Constructeurs

NaamBeschrijving
DataListElement(HTMLDataListElement)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetDataListElement klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ElementType { get; }Krijgt het type van het element.
HtmlElement { get; }
virtual Id { get; set; }Haalt de identifier van het formulierelement op of stelt deze in.
virtual Name { get; set; }Haalt de naam van het formulierelement op of stelt deze in.
Options { get; }Retourneert een lijst met opties
virtual Value { get; set; }De waarde van veld

Zie ook