Class FormElementT

FormElement<T> class

DeFormElement vertegenwoordigen het generieke veld

public abstract class FormElement<T> : FormElement
    where T : HTMLElement
ParameterBeschrijving
TType formulierbesturingselementen

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ElementType { get; }Krijgt het type van het element.
HtmlElement { get; }Krijgt deHTMLElement .
virtual Id { get; set; }Haalt de identifier van het formulierelement op of stelt deze in.
virtual Name { get; set; }Haalt de naam van het formulierelement op of stelt deze in.
virtual Value { get; set; }De waarde van veld

Zie ook