Class FormElement

FormElement class

Vertegenwoordigt basisklasse voor formulierelementen.

public abstract class FormElement

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ElementType { get; }Krijgt het type van het element.
virtual Id { get; set; }Haalt de identifier van het formulierelement op of stelt deze in.
virtual Name { get; set; }Haalt de naam van het formulierelement op of stelt deze in.
virtual Value { get; set; }De waarde van veld

Zie ook