Class OptionCollection

OptionCollection class

De OptionElements vertegenwoordigt een wrapper die is gekoppeld aan de IHTMLOptionsCollection

public class OptionCollection : IEnumerable<OptionElement>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Count { get; }Het nummer van Optie in de lijst.
Item { get; }Krijgt deOptionElement op de opgegeven index.

methoden

NaamBeschrijving
Add()Nieuwe optie toevoegen.
GetEnumerator()Retourneert een enumerator die de verzameling herhaalt.
Remove(OptionElement)Verwijder de optie uit de lijst.

Zie ook