OptionCollection.Item

OptionCollection indexer

Krijgt deOptionElement op de opgegeven index.

public OptionElement this[int index] { get; }
ParameterBeschrijving
indexDe index.

Winstwaarde

DeOptionElement.

Zie ook