Class OptionElement

OptionElement class

Het OptionElement vertegenwoordigt een wrapper die is gekoppeld aan het HTMLOptionElement

public class OptionElement : FormElement<HTMLOptionElement>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Disabled { get; set; }Het besturingselement is in deze context niet beschikbaar. Zie de gedeactiveerde attribuutdefinitie in HTML 4.01.
ElementType { get; }Krijgt het type van het element.
HtmlElement { get; }
virtual Id { get; set; }Haalt de identifier van het formulierelement op of stelt deze in.
Label { get; set; }Optielabel voor gebruik in hiërarchische menu’s. Zie de labelattribuutdefinitie in HTML 4.01.
virtual Name { get; set; }Haalt de naam van het formulierelement op of stelt deze in.
Selected { get; set; }Vertegenwoordigt de huidige status van het corresponderende formulierbesturingselement, in een interactieve user-agent. Als u dit attribuut wijzigt, verandert de status van het formulierbesturingselement, maar verandert de waarde van het HTML-geselecteerde attribuut van het element niet.
Text { get; set; }Dit attribuut vertegenwoordigt de tekstinhoud van dit knooppunt en zijn afstammelingen.
override Value { get; set; }De huidige formulierbesturingswaarde. Zie de definitie van het waardekenmerk in HTML 4.01.

Zie ook