Class SelectElement

SelectElement class

Het SelectElement vertegenwoordigt een wrapper die is gekoppeld aan het HTMLSelectElement

public class SelectElement : FormElement<HTMLSelectElement>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ElementType { get; }Krijgt het type van het element.
HtmlElement { get; }
override Id { get; set; }Vertegenwoordigt het Id-attribuut van het invoerelement.
Multiple { get; set; }Indien waar, meerdereKEUZE elementen kunnen hierin worden geselecteerdSELECTEER . Zie de definitie van meerdere attributen in HTML 4.01.
override Name { get; set; }Vertegenwoordigt het naamattribuut van het invoerelement.
Options { get; }Retourneert een lijst met opties
SelectedOptions { get; }Retourneert een lijst met geselecteerde opties
Type { get; }Het type van dit formulierbesturingselement. Dit is de string “select-multiple” wanneer het multiple attribuut isWAAR en de tekenreeks “select-one” whenvals .
override Value { get; set; }Moet bij ophalen de waarde retourneren van het eerste optie-element in de lijst met opties in boomvolgorde waarvan de selectiviteit is ingesteld op waar, indien aanwezig.

methoden

NaamBeschrijving
SelectItems(params int[])Met deze methode kunt u meerdere opties selecteren op basis van hun indexen.
SelectItems(params string[])Met deze methode kunnen meerdere opties op basis van hun waarden worden geselecteerd.

Zie ook