Class SubmissionResult

SubmissionResult class

Deze klasse vertegenwoordigt het resultaat van het verzenden van formuliergegevens naar de server.

public class SubmissionResult : IDisposable

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Content { get; }Haalt de inhoud van het antwoordbericht op.
IsSuccess { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of dit resultaat succesvol is.
ResponseMessage { get; }Haalt het bericht op dat het resultaat is van het verzenden van gegevens naar de server.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Geeft onbeheerde en beheerde bronnen vrij.
LoadDocument()Deze methode laadt het nieuwe document op basis van het antwoordbericht.

Zie ook