SubmissionResult.LoadDocument

SubmissionResult.LoadDocument method

Deze methode laadt het nieuwe document op basis van het antwoordbericht.

public Document LoadDocument()

Winstwaarde

Het op het HTML-document gemaakte antwoordbericht.

Zie ook